Så anpassar vi verksamheten under pågående pandemi

Nyhet 2020-10-30
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens beslut den 29 oktober 2020 om skärpta allmänna råd i Stockholms län och den ökade smittspridningen i samhället har vi beslutat att vidta följande åtgärder. Beslutade åtgärder gäller tills vidare.

Besöksförbud på våra brandstationer

Denna försiktighetsåtgärd vidtar vi för att bidra till minskad smittspridning i samhället men också för att minimera risken för att få in smittan i vår verksamhet. Det är särskilt viktigt då detta är en arbetsplats med personal som utför ett samhällsviktigt uppdrag. Besöksstoppet gäller alla. Undantag kommer att tillåtas vid särskilda fall, exempelvis besök som är verksamhetskritiska och vid extraordinära situationer. 

All extern tillsyns- och utbildningsverksamhet ställs in 

Beslutet innebär att planerad verksamhet som skolbesök, studiebesök, externa informationsinsatser och utbildningar samt planerad tillsyn inte kommer att genomföras. Beslutet omfattar besök och utbildningar på våra brandstationer likväl som i andra organisationers verksamhetslokaler. 

Södertörns brandförsvarsförbund prioriterar i detta läge vår grundläggande förmåga att leda och bedriva räddningsinsats samt stödja andra viktiga samhällskritiska aktörer. Vårt fokus i denna situation är medborgarens behov av skydd och säkerhet, samt vår egen personals hälsa och säkerhet. Det innebär att räddningstjänst, rådgivning och annan myndighetsutövning fortsättningsvis kommer att utföras enligt ordinarie rutiner och vid behov.  

Vid akuta lägen ska du alltid ringa 112. 

Tack för er förståelse. Tillsammans hjälps vi åt begränsa smittspridningen av covid-19. 

Tillbaka till arkivet