Öva din hemberedskap inför kris

Nyhet 2023-09-26
Vid en större kris testas vår beredskap och samhällets resurser måste först gå till de mest riskutsatta och viktigaste samhällsfunktioner. Därför kommer de allra flesta behöva klara sig själva en tid. Hur skulle du klara dig en vecka utan el, telefoni, rinnande vatten, värme och färsk mat i kylen?

Genom att tänka över din egen hemberedskap, vara medveten om kända risker och mentalt förberedd på kris har du bra förutsättningar att klara av att ta hand om dig själv och de i din närhet när krisen inträffar. Nästa steg i hemberedskapen handlar om att öva den!

Beredskapsveckan är igång

Idag startar den nationella Beredskapsveckan, tidigare kallad Krisberedskapsveckan. En sju dagar lång kampanj i regi av MSB och sveriges kommuner som syftar till att stärka allmänhetens motståndskraft inför kriser och krig. Kampanjen samlar en mängs olika aktörer som under veckan genomför aktiviteter och informationsinsatser med fokus på att vara förberedd på en vardag där allt är upp och ner.  I år under temat Öva! 

Övning ger färdighet

Genom att öva på vissa grundläggande färdigheter som att laga mat utan el, blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap. MSB har tagit fram ett koncept för övningstemat som de kallar Sju dagar - den tid som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Konceptet utgår från ett fiktivt krisscenario som utspelar sig dagligen under Beredskapsveckan. Via annonsering i sociala medier ställs allmänheten inför val för att hantera krisen och är på så sätt med och påverkar utgången, precis så som det skulle fungera i verkligheten. 

Är du redo att öva din beredskap?

Gör utmaningen och webbutbildningen Sju dagar - klara du krisen?

Ladda ner övningsfoldern Sju dagar här. 

Så förbereder du din krisberedskap hemma

Det första steget handlar om att vara medveten om din förmåga och vad du själv faktiskt kan göra för att stärka din beredskap. Hur skulle du klara dig en längre tid utan varken el, vatten, värme eller mat? Hur skulle du ta emot viktig information? Genom enkla saker i vardagen kan du påverka och ta ansvar för din egen hemberedskap och samtidigt stärka hela Sveriges motståndskraft.

De grundläggande basbehoven som måste kunna tillgodoses för att vi ska klara oss längre vid en svår påfrestning i samhället är:

  • mat
  • el och värme
  • kommunikation
  • vatten
  • viktiga telefonnummer i en nödsituation
  • en krislåda med det nödvändigaste gör att du klarar dig bättre.

Här kan du läsa mer:

Krisinformation.se
Råd till privatpersoner (msb.se)

Tillbaka till arkivet