Allt fler eldar hemma – det här behöver du veta om soteld

Nyhet 2023-11-29
Kallt väder och höga elpriser har lett till försäljningsrekord för braskaminer, eldstäder och ved. Men alla har inte koll på den största risken med eldning – soteld.

En soteld uppstår när ansamling av tjära i skorstenen börjar brinna. Tjäran har bildats för att man eldat med dålig syresättning eller använt för fuktig ved eller för stora vedklabbar. Det kan också hända om skorstenen är felaktigt dimensionerad. Så kan det till exempel bli om man ansluter en mindre braskamin till en stor murad skorsten. Effekten blir att rökkanalen blir för kall, rökgaserna kyls ner och det bildas tjära.

Soteldar är vanliga men många gånger vet man inte ens om att de hänt. Då har tjäran helt enkelt brunnit upp och problemet har löst sig själv. Men det kan också bli allvarliga konsekvenser.

Så eldar du säkert för att undvika soteld

Vad ska jag göra vid misstänkt soteld?

Ett tydligt tecken på soteld är ett dovt muller som beror på lågorna i skorstenen. Utifrån kan en soteld synas som kraftig svart rök, ett gnistregn eller öppna lågor. Sotelden kan vara snabb och intensiv eller pågå tills räddningstjänsten är på plats.

– Ring 112 och berätta att du har drabbats av soteld. Om du kan, börja med att lyfta ut ved och glöd ur eldstaden. Stäng därefter luckor och spjäll för att strypa syret till skorstenen, säger Anders Lindberg, brandinspektör på Södertörns brandförsvarsförbund.

Att elda hemma innebär också att ta hand om askan på rätt sätt.

– Många vet inte att askan från eldning kan innehålla glöd i flera dagar efter att elden slocknat. Det är inte ovanligt att man ställer ut askan i en påse på altanen, och med syretillförseln kan det blossa upp igen. I bästa fall blir det bara brännmärken på trallen, säger Anders Lindberg.  

Kan man se tecken på en tidigare soteld?

Om man haft en fullständig soteld kommer skorstenen att vara alldeles ren inuti. Man kan också se något som liknar bränd maräng, det är rester av tjäran som brunnit upp och blivit krispig. Den försvinner lätt vid sotning.

– Men tjäran kan också täppa till kanalen när den expanderar. Då ryker det in och skorstenen kan ta skada och till och med spricka. Därför är det jätteviktigt att fastighetsägaren tar kontakt med en skorstensfejare efter en soteld även om det inte syns några tydliga skador utifrån, berättar Anders Lindberg.

Vad säger reglerna om sotning?

Fristerna för sotning beror på eldstad och användning och varierar mellan varje och vart tredje år. Det enda du som fastighetsägare behöver tänka på är att registrera eldstaden hos sotningsentreprenör så sköter de resten. Var sjätte år gör de också en brandskyddskontroll, där de kontrollerar eldstad, skorsten och vindsutrymmen efter tecken på överhettning.

Läs mer om sotning och att elda säkert

Så eldar du säkert

Sotning och rengöring

Tillbaka till arkivet