Nytt handlingsprogram för 2024-2027 beslutat

Nyhet 2023-12-18
Den 15 december tog förbundsdirektionen beslut om ett nytt handlingsprogram för Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) som gäller åren 2024-2027.

Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ LSO ska kommunen ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. I handlingsprogrammet beskrivs målen för verksamheten tillsammans med de risker för olyckor som finns i kommunen som kan leda till räddningsinsatser.

Eftersom SBFF ansvarar för kommunens skyldigheter enligt LSO, är det SBFF som upprättar handlingsprogrammet. Programmet omfattar samtliga medlemskommuner och upprättandet sker i samråd med både medlemskommunerna och andra samverkande myndigheter.


Handlingsprogram 2024-2027

Tillbaka till arkivet