Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

Mätning av den rökpåverkade luften i Kagghamra

Nyhet 2021-01-09
Räddningstjänsten har mottagit de första preliminära resultaten av mätningarna av luften kring Kagghamra. Mätningarna har genomförts och analyserats av sakkunniga inom ämnet och den preliminära tolkningen av resultaten visar på att inget akut behov av evakuering av boende i Kagghamra eller närliggande bostadsområden föreligger i dagsläget.

Med i dokumentet finns även den bedömning och tolkning som Socialstyrelsens medicinska expertgrupp avseende kemiska händelser, hädanefter benämnt som medicinsk expertis, har genomfört i samråd med räddningstjänsten. Medicinsk expertis har bistått räddningstjänsten utifrån deras kunskapsområde för att utgöra beslutsunderlag för räddningstjänstens slutsats och åtgärder.

 

Tillbaka till arkivet