Taxa för utlämnande av allmän handling

Nyhet 2023-09-01
I våra grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Önskar man däremot få en kopia eller avskrift av en handling tas en avgift ut enligt taxa.

Som medborgare har du oftast rätt att veta vad som händer i förbundets medlemskommuner. Handlingar som är offentliga och där det inte gäller sekretess på informationen, ska du snabbt få läsa. Önskar du få handlingarna skickade med posten utgår en av direktionen beslutad taxa. Läs mer om taxa för utlämnande av allmän handling.

Tillbaka till arkivet