Medarbetare på SBFF har fått forskning publicerad

Nyhet 2023-04-28
Matuesz Sosnowski, brandingenjör på Södertörns brandförsvarsförbund, är också doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan och avdelningen för Riskfilosofi. Där forskar han utifrån frågeställningen ”Vad innebär tillfredsställande och likvärdigt skydd enligt LSO?”

Matuesz Sosnowski, brandingenjör på Södertörns brandförsvarsförbund, är också doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan och avdelningen för Riskfilosofi. Där forskar han utifrån frågeställningen ”Vad innebär tillfredsställande och likvärdigt skydd enligt LSO?”
Forskningsresultatet är tänkt att vara ett stöd för de aktörer som arbetar med skydd mot olyckor och på ett bättre sätt kunna sätta mål och följa upp dem så att de harmoniserar med lagens intention.
Nu har Brandforsk publicerat Mateusz litteraturstudie: Equivalent and Satisfactory Fire and Rescue Service and Civil Protection.
– Målparagrafen i lagen om skydd mot olyckor har alltid varit svår att förhålla sig till för Sveriges räddningstjänster, och jag är tacksam att jag via Brandforsk har fått chansen till att fördjupa mig i denna fråga där jag ser väldigt många synergieffekter mot förbundets målstyrningsprocesser. Kan vi skapa tydliga och bra mål för verksamheten så kan vi på ett bättre sätt jobba för att bli effektivare, och framför allt mer träffsäkra, i både den förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet som vi bedriver internt och mot våra invånare.
Läs mer om Mateusz Sosnowski, hans forskning samt den publicerade litteraturstudien på brandforsk.se
Om Avdelningen för filosofi | KTH

Tillbaka till arkivet