Ny organisation för Södertörns brandförsvarsförbund

Nyhet 2021-04-07
Södertörns brandförsvarsförbund har genomfört en omorganisation. Bland annat har en produktionsledning med tillhörande produktionsled ersatts med tre avdelningar samt har ett kontaktcenter inrättats.

- I mitt uppdrag som förbundsdirektör ligger bland att kartlägga styrning, ledning, uppföljning och utvärdering samt kontroll. I min översyn av organisationen framkom det tydligt att vi behövde omorganisera oss så att fler perspektiv från vår mångfacetterade verksamhet kan tas tillvara och bidra till vårt samlade uppdrag, säger Hillevi Engström, förbundsdirektör Södertörns brandförsvarsförbund. 

Södertörns brandförsvarsförbunds nya organisation gäller från 1 april och består av tre avdelningar som ersätter den gamla produktionsledningen med fem produktionsled. De nya avdelningarna är Ledning och utvecklingSamhällsskydd och TeknikVid sidan om dessa finns även sju stödjande stabsfunktioner innehållande ett antal specialister.  

- Vi får en organisation som verkar lokalt och som blir mer snabbfotad och effektivVi ska behålla det som är bra, utveckla det och göra ett bra förbund ännu lite bättre. Det som inte omfattas av förändringen är vårt breda uppdrag och att vara en del av det utryckande systemet, säger Hillevi Engström. 

En viktig del i omorganisationen har varit att säkerställa tillgången till närmaste chef och en god arbetsmiljö för både medarbetare och chefer. Det nära ledarskapet är väsentligt och medborgarna ska alltid vara i fokus.  

- Ambitionen med förändringen har också varit att skapa bättre förutsättningar för förbundet att leverera i vårt uppdrag samt att säkerställa en god och utvecklande arbetsmiljö för alla anställda, avslutar Hillevi Engström. 

Omorganisationen har genomförts i ett nära och förtroendefullt samarbete mellan förbundets ledning och företrädare för arbetstagarorganisationerna. 

Tillbaka till arkivet