EU-projekt

Här kan du läsa om de EU-projekt som Södertörns brandförsvarsförbund deltar eller har deltagit i.

Pågående EU-projekt

INGENIOUS

Ett treårigt projekt som beviljats genom EU´s program Horizon 2020. INGENIOUS handlar om framtidens personliga skyddsutrustning såsom hjälm, kläder och fotbeklädnad. Läs mer på projektets hemsida INGENIOUS

Assistance

Ett treårigt projekt som beviljats genom EU´s program Horizon 2020. Assistance ska ta fram ett nytt stödsystem för lägesbilder. Läs mer på projektets hemsida Assistance

Avslutade EU-projekt

Självklart! 2012-2014

Kontakta oss

Leif Jonsson
Skicka e-post till Leif Jonsson