Allmänt samråd av kommunal plan för räddningsinsats på Sevesoverksamheter av den högre kravnivån

Nyhet 2022-04-29

Enligt Sevesodirektivet via förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsats för Sevesoverksamheter av den högre kravnivån. Södertörns brandförsvarsförbund har uppdraget avseende detta för sina medlemskommuner. Inom Södertörns brandförsvarsförbunds geografiska område finns fem verksamheter som klassificeras som Seveso av den högre kravnivån.

Dessa är:

  • Gasum Clean Gas Solutions AB, Nynäshamns kommun
  • AstraZeneca AB, Södertälje kommun
  • Circle K Terminal Sweden AB, Nacka kommun
  • Nynas AB, Nynäshamns kommun
  • St1 Sverige AB, Södertälje kommun

Den kommunala planen för räddningsinsats innehåller en beskrivning av hur räddningstjänsten larmas vid en allvarlig kemikalieolycka, hur räddningsinsatser ska genomföras, hur resurser ska samordnas och organiseras och hur allmänheten ska varnas och informeras.

Här kan du läsa planen i sin helhet PM 701 Kommunal plan för räddningsinsats - Allmän del

Allmänhetens möjlighet att inkomma med frågor eller synpunkter på planen

Härmed ges allmänheten möjlighet att inkomma med frågor eller synpunkter på planen. Det görs antingen via e-post till brandforsvaret@sbff.se, märk e-postbrevet med diarienummer 2022-000707.

Alternativt via vanlig post till Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby, märk brevet med diarienummer 2022-000707.

Synpunkter ska ha inkommit senast 22 maj 2022 för att beaktas.

Tillbaka till arkivet