Förebygga skogs- och vegetationsbrand

Nyhet 2021-05-19
De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid långvarig torka och ofta i kombination med att vindhastigheten är hög. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och bevakning för att upptäcka och släcka små bränder tidigt.

Ett generellt varmare klimat medför att säsongen för skogsbrand och vegetationsbrand förlängs i Sverige i framtiden. Såväl ytan som skogsbrändernas antal kan komma att öka.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram information om bland annat brandrisker vid arbete i skogen, detta bör skogsägare tänka på och skydda ditt hus mot skogsbrand.

Läs mer om detta på MSBs webbplats.  

Tillbaka till arkivet