Ny kommunal plan för räddningsinsats på Sevesoverksamheter av den högre kravnivån beslutad

Nyhet 2022-06-17
Enligt Sevesodirektivet via förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsats för Sevesoverksamheter av den högre kravnivån. Södertörns brandförsvarsförbund har uppdraget avseende detta för sina medlemskommuner.

Inom Södertörns brandförsvarsförbunds geografiska område finns fem verksamheter som klassificeras som Seveso av den högre kravnivån.

Dessa är:

  • Gasum Clean Gas Solutions AB, Nynäshamns kommun
  • AstraZeneca AB, Södertälje kommun
  • Circle K Terminal Sweden AB, Nacka kommun
  • Nynas AB, Nynäshamns kommun
  • St1 Sverige AB, Södertälje kommun

Nu har en ny, uppdaterad kommunal plan för räddningsinsats beslutats. Denna innehåller en beskrivning av hur räddningstjänsten larmas vid en allvarlig kemikalieolycka, hur räddningsinsatser ska genomföras, hur resurser ska samordnas och organiseras samt hur allmänheten ska varnas och informeras.

Här kan du läsa planen i sin helhet.

 

Tillbaka till arkivet