Statistik: Händelser och insatser 2023

Nyhet 2024-02-19
SBFF granskar kontinuerligt aktuella trender och siffror över inträffade händelser inom våra medlemskommuner. Sex gånger om året presenteras statistiken tillsammans med en kort analys. 

 

Om du har frågor går det bra att kontakta analysenheten via analys@sbff.se

Inträffade händelser under kvartal 4 2023

imageugcff.png

Vi har granskat statistiken över de senaste händelserna i våra medlemskommuner under det föregående kvartalet samt helåret. Under det fjärde kvartalet 2023 hanterade vi totalt 1 252 larm inom medlemskommunerna. En översikt av händelserna under fjärde kvartalet 2023 visar på följande huvudkategorier:

  • Automatlarm utan brandtillbud
  • Brand eller brandtillbud i fordon utomhus
  • Brand eller brandtillbud i byggnad
  • Hjärtstopp
  • Trafikolycka
  • Suicid samt suicidförsök

Visst ökar bränderna under julen?

imageeqh5i.png

Som svar på påståendet "visst ökar bränderna under julen?", kan vi konstatera att antalet händelser av typen brand eller brandtillbud i byggnad ökar i december jämfört med genomsnittet. Dock är inte december månaden med flest antal bränder i byggnad åren 2016-2023.

Hur ser det ut med trafikolyckor under vinterperioden?

image1e8tn.png

Trafikolyckor utgör den näst vanligaste händelsetypen inom SBFFs område. Vi kan se att antalet omkomna i trafiken har minskat över åren. I diagrammet ovan framgår tydligt att de flesta trafikolyckorna inträffade under november månad. Siffrorna för december är även de relativt höga. Denna variation kan förklaras av att en stor andel av befolkningen reser iväg på besök eller semester under dessa månader. För vintermånaderna, såsom november och december, kan det kombinerade med dåligt väglag under vintertid öka risken för trafikolyckor. I en tredjedel av trafikolyckorna involveras personskador, vilka kan variera från lindriga till allvarliga.

Suicid eller suicidförsök

imagewvhav.png

Vid suicid eller suicidförsök larmas räddningstjänsten ut för att bistå vid räddningsarbetet, och händelsen kan betraktas som antingen räddningstjänst- eller sjukvårdsuppdrag. Under 2023 registrerades totalt 240 larm om suicid inom Södertörnskommunerna, och vi ser att det finns betydande variationer under året. Inom SBFF hanteras en del av dessa händelser i samarbete med ambulans och polis.
Det är viktigt att notera att dessa situationer kräver en samordnad insats från flera samhällssektorer, inklusive räddningstjänst, ambulans och polis. Utvecklingen av sådana insatser och samarbeten är avgörande för att effektivt kunna bistå och stödja personer i kris.

Statistik kring delar av SBFF:s förebyggande arbetsuppgifter

images4qsp.pngimageofwuc.pngimagejpia.png

Under 2023 har vi genomfört omfattande förebyggande arbetsuppgifter inom Södertörns kommuner. Dessa uppgifter genomförs regelbundet under året. Dessutom har vi även utfört myndighetsgemensamma eller händelsebaserade tillsyner, ofta i samarbete med andra myndigheter eller kommunala förvaltningar. Under det senaste kvartalet av 2023 var fyrverkeriförsäljning en aktuell fråga med tanke på att många försäljningsplatser öppnar under mellandagarna. SBFF utför kontroller av samtliga försäljningsplatser för att säkerställa att verksamheterna följer gällande lagar och regler. Totalt hade 57 verksamheter fått tillstånd för försäljning eller förvaring av fyrverkerier, och under 2023 bedrev 45 av dessa försäljning av fyrverkerier. Vidare noterades mindre brister i efterlevnaden av lagar och regler i 4 av dessa verksamheter. Vid större och allvarliga bister för hanteringen av fyrverkerier, som går under lagen om brandfarliga och explosiva varor kan följderna bli att:

  • Tillstånd återkallas
  • Produkterna skickas tillbaka till grossist
  • Tillkallande av polis
Tillbaka till arkivet