Uppdaterat 13 juli- Brand på återvinningsanläggning i Gladö kvarn, Huddinge kommun

Nyhet 2021-07-12
Just nu pågår det en brand på SRVs återvinningsanläggning i Gladö kvarn, Huddinge kommun. Sammanlagt ska det röra sig om drygt 2000 ton avfall som brinner.

UPPDATERING KL. 08:00, 2021-07-13

Under morgonen avslutades vår räddningsinsats i Gladö kvarn. Det fortsatta släckningsarbetet hanteras av SRVs egen personal. Rökutveckling kan förekomma i området och röklukt kan även spridas till omkringliggande kommuner.

Känner du obehag av röklukten, gå inomhus och stäng dörrar, fönster och ventilation. 

--------------------------------------------------------------

UPPDATERING KL. 18:00, 2021-07-12

Vi bedömer att ingen spridningsrisk föreligger men däremot att släckningsarbetet kommer fortgå under natten. Vi har personal från två stationer på plats som arbetar tillsammans med SRVs egen personal för att släcka branden.

--------------------------------------------------------------

Vi har fyra stationer på plats för att släcka branden. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) bistår även med två helikoptrar i släckningsarbetet.

Branden skapar rökutveckling och röklukt i området. Beroende på väder och vind kan röklukt även spridas till omkringliggande kommuner.

Känner du obehag av röklukten, gå inomhus och stäng dörrar, fönster och ventilation. 

Tillbaka till arkivet