Brandfarliga varor

För att få hantera brandfarliga varor yrkesmässigt i industriverksamhet eller publika lokaler som till exempel restauranger, skolor och varuhus behövs ofta tillstånd. Om du behöver tillstånd beror dels på vilken verksamhet du bedriver dels på hur stor mängd brandfarliga varor som du totalt planerar att hantera.

Checklista

 • Vilka tillstånd behöver du

  Börja med att ta reda på vilka tillstånd du behöver.

 • Fyll i din ansökan och de bilagor som krävs

  Var noga så att allt blir rätt. Vi skickar tillbaka alla ansökningar som inte är kompletta.

 • Skicka med befintligt tillstånd

  Skicka alltid med ditt befintliga tillstånd när du söker nytt tillstånd, vill förlänga befintligt tillstånd eller ändra befintligt tillstånd.

 • Lämna in din ansökan

  Skicka eller lämna din ansökan till Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby.

 • Betala grundavgiften

  Betala grundavgiften när du får faktura från oss.

 • När vi har registrerat din betalning

  När vi har registrerat din betalning handlägger vi din ansökan och beslutar om du ska få tillstånd eller inte.

 • Beslut

  Vi skickar tillståndet eller besked om avslag till dig.

 • Om ditt ärende inte täcks av grundavgiften

  Om arbetet med ditt ärende inte täcktes av grundavgiften får du avslutningsvis en faktura på våra merkostnader.

 • Handläggningstid

  Från det att du lämnat in en fullständig ansökan och betalat grundavgiften till att du får ett beslut kan det ta cirka 3 veckor. Är ärendet komplicerat får handläggningstiden ta upp till 3 månader.

Tillsyn

Vi gör regelbundna tillsynsbesök. Då kontrollerar vi att du följer alla de regler och säkerhetskrav som gäller för att ditt tillstånd ska gälla.