Tillståndsansökan brandfarliga varor i skolan

En skola ska ha tillstånd att hantera brandfarliga varor om den hanterar större mängder av någon produkt än

  • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, ex: Gasol, vätgas, acetylen
  • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 grader Celsius, ex: rödsprit,teknisk sprit
  • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler
  • 60 liter brandfarliga gaser där ingen del av hanteringen sker inomhus

Exempel 1

En skola hanterar 25 liter Gasol och 50 liter brandfarliga vätskor. Skolan hanterar mer än 2 liter brandfarlig gas och omfattas därmed av tillståndsplikten.

Exempel 2

En skola hanterar 1 liter Gasol, 50 liter brandfarliga vätskor med flampunkter mellan 5 och 82 grader Celsius samt 5 liter brandfarliga aerosoler. Mängderna som skolan hanterar understiger i detta fall mängderna för där tillstånd krävs och omfattas därmed inte av krav på tillstånd. Hantering och förvaring ska dock alltid ske på ett betryggande sätt oavsett om det krävs tillstånd eller inte.

Hur ska skolan söka tillstånd?

För att förenkla för dig har Södertörns brandförsvarsförbund tagit fram ett särskilt ansökningsmaterial anpassat för just skolmiljö. Ansökningsmaterialet består av fyra delar.  

1. Ansökan allmän information

Information om hur du ansöker och vilket material som ska bifogas.

2. Ansökan

Består av blanketterna Ansökan, Delegering av föreståndare för brandfarliga varor, Sammanställning av mängder för brandfarliga gaser samt Brandfarliga vätskor. Dessa blanketter ska bifogas ansökan tillsammans med ett enklare ritningsunderlag och eventuella andra handlingar, till exempel intyg på att förvaringsskåpet är godkänt.

3. Bilaga A. Att hantera brandfarliga vätskor i skolan

Information som beskriver hur skolan ska hantera och förvara brandfarliga vätskor. Skötselinstruktioner med förslag till kontrollintervall för lärare och föreståndare.

4. Bilaga B. Att hantera brandfarliga gaser i skolan

Information som beskriver hur skolan ska hantera och förvara brandfarliga gaser. Skötselinstruktioner med förslag till kontrollintervall för lärare och föreståndare.