Tillstånd explosiva varor

Om du bedriver din verksamhet inom en eller flera av våra medlemskommuner är det hos oss på Södertörns brandförsvarsförbund som du ska ansöka om tillstånd. Här kan du läsa om de tillstånd som vi ansvarar för.

Tillstånd till förvärv och innehav

Om du köper explosiva varor och förbrukar dem direkt, till exempel vid sprängarbete. Om du inte kommer att använda de explosiva varorna direkt behöver du även tillstånd till förvaring.

Tillstånd till förvaring

För dig som har ett förråd och vill förvara dina egna eller någon annans explosiva varor. Förvarar du explosiva varor i ett förråd som ägs av någon som redan har tillstånd behöver du inte något eget tillstånd till förvaring.

Tillstånd till handel

Tillstånd för att få sälja ammunition eller explosiva varor inklusive fyrverkerier. Om du avser att sälja fyrverkerier har vi tagit fram en särskild information och ansökningsblankett som det är viktigt att du använder. Här hittar du våra ansökningsblanketter

Tillstånd till överföring

Tillstånd till överföring inom Sverige behöver du för att få köpa vissa typer av explosiva varor och frakta varorna från säljaren till ett förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Tillstånd krävs till överföring av alla explosiva varor som omfattas av explosivvarudirektivet 93/15/EEG. Ammunition och pyrotekniska artiklar är undantagna. 

Från den 1 januari 2015 gäller nya regler som medger att den som använder explosiva varor i mer än en kommun samt överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där sökanden är bosatt eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Det innebär att om din verksamhet omfattas av tillstånd till överföring ansöker du om det i den kommun där du du är bosatt eller i den kommun där du avser bedriva din huvudverksamhet.

De nya föreskrifterna om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige (MSBFS 2014:7) och tillhörande konsekvensutredning hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida

Godkännande av ny föreståndare

Om du redan har tillstånd för hantering av explosiva varor och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen räcker det med att enbart söka för godkännande av ny föreståndare. Kom ihåg att bifoga en kopia av det befintliga tillståndet med din ansökan.

Kontroll av din plats för hantering och förvaring

Om din ansökan rör hantering på en särskild plats (t ex ett förråd eller försäljningslokal) kan vi besluta att först göra en avsyning för att kontrollera att byggnaden eller lokalen uppfyller kraven på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagen. Handläggaren kommer då att kontakta dig för att boka en tid.

Våra tillsyner

Vi gör regelbundna tillsynsbesök. Då kontrollerar vi att du följer alla de regler och säkerhetskrav som gäller för att ditt tillstånd ska gälla.