Pressmeddelande 2015-10-12

Samverkan för att öka trygghet och förebygga brott

Södertörns brandförsvarsförbund, Huddinge kommun och Polisen har skrivit på ett nytt samverkansavtal i syfte att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet kring prioriterade områden som ungdomskriminalitet, trafiksäkerhet och organiserad brottslighet. Målet är ett tryggare Huddinge.

I Huddinge ska samverkan mellan kommunen, polisen och brandförsvarsförbundet utvecklas. Den lokala lägesbilden som tagits fram visar på ett ökat behov av insatser och väl fungerande samverkan kring trygghet med fokus på ungdomskriminalitet, organiserad brottslighet, trafiksäkerhet och särskilda satsningar på vissa bostadsområden i kommunen. Ett samverkansavtal, bestående av ett övergripande huvudavtal till 2018 och ett mer konkret underavtal till 2016, har den 12 oktober 2015 skrivits på av de tre parterna. I avtalet beskrivs fokusområdena, och vilka aktiviteter som kommer att genomföras för att nå bättre resultat.

– Utöver räddningstjänstarbetet vill vi använda våra resurser för att på olika sätt hjälpa till i samhället. Genom detta avtal medverkar vi till Huddinge kommuns arbete för ökad trygghet och säkerhet för sina kommuninvånare, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.