Pressmeddelande 2016-12-20

Södertälje kommun, polis och brandförsvar överens om fortsatt samverkan

Idag undertecknar Södertälje kommun, Södertälje lokalpolisområde och Södertörns brandförsvarsförbund en ny samverkansöverenskommelse, en fortsättning på ett redan etablerat samarbete. Syftet är att reglera villkoren för ett fortsatt samarbete för ett tryggare samhälle, minskad brottslighet och ett ökat lokalt engagemang. 

– Vi arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södertälje genom att ha en gemensam problembild med tydliga ansvarsroller, säger Camilla Broo, tf kommundirektör i Södertälje.

Samarbetet sker genom dialog i flera samverkansformer. Chefssamrådet är Södertäljes högst beslutande organ i samverkansfrågor och sammanträder kontinuerligt. Polis, brandförsvar och kommun har fasta möten med genomgång av det aktuella läget i kommunen och för att prioritera aktuella insatser. Från kommunen medverkar bland annat chefer för fältassistenterna, fritidsgårdarna, stödcentrum och representanter från utbildningskontoret och socialtjänsten. 

I samverkansöverenskommelsen pekas ett antal konkreta prioriterade områden ut, som utgår från en lokal lägesbild: organiserad brottlighet, kriminalitet bland ungdomar, otrygghet i bostadsområden och centrumanläggningar, bostadsinbrott och fordonsbränder.

– Det här är ett långsiktigt arbete, säger brandchef Lars-Göran Uddholm. Vi arbetar både strategiskt och operativt för att komma till rätta med våra utmaningar. Varje aktör bidrar med sitt kompetensområde, och genom samordning och med gemensamma prioriteringar kan vi snabbt och effektivt vidta rätt åtgärder som ger effekt. 

– Vi måste ha uthållighet och fortsätta det arbete som vi påbörjat, säger Peter Nylind, chef för Södertälje lokalpolisområde. Vi har varit framgångsrika i arbetet med den grova organiserade brottsligheten hittills och det arbetet fortsätter. 

Samarbetet mellan de olika parterna har reglerats sedan 2014. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2017 till 31 december 2018.

Läs samverkansöverenskommelsen i sin helhet.

Mer information:
Camilla Broo, tf stadsdirektör, 08-523 069 63

Lars-Göran Uddholm, brandchef, 08-721 22 90

Peter Nylind, lokalpolisområdeschef Södertälje, 070-682 80 33