Pressmeddelande 2016-12-22

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Nykvarn

Nykvarns kommun, Södertälje lokalpolisområde och Södertörns brandförsvarsförbund har idag tecknat en gemensam samverkansöverenskommelse. Syftet med överenskommelsen är att öka tryggheten och säkerheten i kommunen genom ett antal prioriterade samverkansområden.

Nykvarns kommun och polisen har sedan 2015 samarbetat kring gemensamma medborgarlöften, som är resultatet av dialoger med medborgare och medarbetare. Nu har arbetet formaliserats genom att en samverkansöverenskommelse har tagits fram där även Södertörns brandförsvarsförbund är med. 

- Det känns bra att vi nu har en samverkansöverenskommelse för vårt gemensamma arbete i Nykvarn och som kompletteras av våra förnyade medborgarlöften för 2017, säger Peter Nylind, chef lokalpolisområde Södertälje.

I samverkansöverenskommelsen har ett antal konkreta områden identifierats: tryggheten i centrum med närområden, trafiksituationen i kommunen samt ungdomsproblematik med narkotika, alkohol och tobak. Samverkansområdena utgår från den lokala lägesbilden som gemensamt har tagits fram.

- Utöver räddningstjänstarbetet vill vi använda våra resurser för att på olika sätt hjälpa till i samhället. Genom denna överenskommelse medverkar vi till Nykvarns kommuns arbete för ökad trygghet och säkerhet för sina kommuninvånare, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund.

Samarbetet sker genom dialog i olika samverkansformer. Chefssamrådet är det beslutade organet i samverkansfrågor och sammanträder fyra gånger per år. Utöver detta finns även en planeringsgrupp och en operativ grupp.

- Jag är glad att vi nu har formaliserat vårt samarbete med polisen och Södertörns brandförsvarsförbund, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun. Trygghetsfrågorna är viktiga för Nykvarnsborna och vi har nu kommit en bra bit på väg för att uppfylla mitt motto – ”det ska vara helt, rent, snyggt och tryggt på våra gator, parker och torg”.

Samverkansöverernskommelsen gäller under perioden 1 januari 2017 till 31 december 2018. Inför 2017 har även de gemensamma medborgarlöftena förnyats.

För mer information, vänligen kontakta:

Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun, 08-555 010 06, bob.wallberg@nykvarn.se

Peter Nylind,lokalpolisområdeschef i Södertälje lokalpolisområde, 010-563 08 01,
peter.nylind@polisen.se

Lars-Göran Uddholm,brandchef Södertörns brandförsvarsförbund,
08-721 22 90, lars-goran.uddholm@sbff.se