Pressmeddelande 2018-06-29

Drönarprojekt för räddningstjänst

Vi har tillsammans med två drönaraktörer från den privata marknaden beviljats medel från innovationsmyndigheten Vinnova. Projektet syftar till att utveckla metod och teknik för att inhämta och dela information med hjälp av autonoma drönare inom ramen för räddningstjänstinsats. Målet med projektet är att ta fram en drönarenhet som själv tar sig fram till skadeplats, antingen från taket på första brandfordon på plats eller direkt ifrån brandstationen vid larm. Inhämtad information ska kunna delas via ett ledningsstödssystem för att skapa gemensam lägesbild och beslutsunderlag.

– ”Att få en bild av händelsen innan man själv är på plats kan innebära att man får den lilla extra tid som krävs för att kunna fatta bättre beslut vad avser resurser och metodval. Att denna förmåga integreras i vårt existerande ledningssystem gör att drönare tar klivet ifrån att vara en exotisk förmåga, till att vara en naturlig del av vår verktygslåda för att hantera allvarliga händelser”, säger Tony Johansson, ansvarig för särskilda förmågor vid Södertörns brandförsvarsförbund.