Vår organisation

I den löpande verksamheten har brandchefen funktionen ledningsstöd, innehållande ett antal specialister, och en produktionsledning till sitt förfogande.

I funktionen ledningsstöd ingår: administration, ekonomi, kommunikation, juridik, miljö, personal, teknik, utveckling och säkerhet.  

Produktionsleden består av: brandgrupper, brandingenjörer/insatsledare/brandskyddskontrollanter, deltid/räddningsvärn, drift samt räddningscentralen. Där utförs det dagliga arbetet där vi integrerar det förebyggande och skadeavhjälpande arbete, vilket gör oss till en flexibel och kostnadseffektiv organisation.