Vad händer efter ansökan?

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor.
Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.

Ändra inställningar

1. Rekryteringsformulär

Så snart du skickat in din ansökan kommer du att få en länk som tar dig till vårt rekryteringsformulär. Detta fyller du i så snart du kan, dock senast den 12 oktober 2017.

2. Granskning av handlingar - grundkrav

Så snart du skickat in din ansökan kommer vi börja granska dina handlingar. Om du inte uppfyller våra grundkrav kommer du få besked att du inte går vidare senast den 15 oktober 2017. Vi hanterar enbart fullständiga ansökningar dvs. CV och simintyg.

3. Granskning av handlingar – CV och rekryteringsformulär

Efter att ansökningstiden har gått ut kommer vi att granska ditt CV och rekryteringsformulär och utifrån kravspecifikationen göra ett första urval. Om du blir utvald kommer du att kallas till intervju och testdag.

Senast under vecka 43 får du besked om du går vidare eller inte.

4. Intervju och testdag

Under vecka 44-45 kommer vi att genomföra djupintervjuer. Vi kommer också att genomföra tester som alla är arbetsrelaterade av fysisk och praktisk karaktär, dessa sker under vecka 48-49.  

När du kallas till intervju och testdag ska du även uppvisa körkort samt eventuella betyg och intyg som vi frågar efter i kallelsen.

Testerna består av följande moment:

Rökdykartest, höjdtest, praktiskt test, rullbandstest samt funktionellt test.

Läs mer om testdagen här och se en film om testbanan

Om du är sjuk, tillfälligt skadad eller av någon annan rimlig anledning inte klarar ett eller flera av momenten under testdagen, så kan du få en chans till vid ett senare tillfälle under testperioden. Detta förutsätter dock att våra testledare bedömer att du har en rimlig chans att klara testerna.

6. Anställningsbesked

När alla tester och intervjuer är genomförda kommer vi göra ett urval där vi bestämmer vilka vi kommer att erbjuda anställning. Vi kontaktar först då de referenser som du uppgett.

Därefter ska alla som vi vill erbjuda arbete tillfrågas.  Först när alla vi vill erbjuda arbete svarat ja kan vi kontakta de som inte blir erbjudna arbete. Väntan kan upplevas lång innan besked kommer men vi ber om överseende med detta. Vår ambition är att ha gett besked till samtliga som senast under första veckan i januari 2018.

Vi arbetar så fort som möjligt och försöker vara så tydliga det går genom ansökningsprocessen. Alla datum här är preliminära, ibland inträffar saker som gör att det blir förseningar. Om du har frågor eller tycker något är oklart är det bara att höra av sig så ska vi försöka hjälpa dig! Maila till rekrytering@sbff.se

Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och tillämpar därför positiv särbehandling av det underrepresenterade könet under alla steg i processen.

Välkommen till oss!