Pressmeddelande 2015-06-12

Trygghet och säkerhet i fokus när Brandmännens Riksförbund varslar om konflikt

Måndag den 15 juni kl. 06.00 avser Brandmännens Riksförbund påkalla stridsåtgärder då förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting samt Pacta om ett nytt kollektivavtal för Sveriges deltidsbrandmän har strandat. Södertörns brandförsvarsförbund bedömer att en eventuell konflikt i första skedet inte kommer att påverka förmågan att genomföra akuta insatser. Tryggheten och säkerheten för invånarna i medlemskommunerna kommer att vara fortsatt hög.

Varslet från Brandmännens Riksförbund gäller samtliga kommuner och kommunalförbund som har räddningsmän i beredskapsstyrka, vanligtvis omnämnda som deltidsbrandmän, anställda enligt kollektivavtalet RIB 13 och är medlemmar i Brandmännens Riksförbund​.

Södertörns brandförsvarsförbund har totalt 21 brandstationer varav 4 stationer - Sorunda, Järna, Nykvarn och Dalarö - berörs av konflikten i varierande grad. Övriga stationers verksamhet berörs inte alls.

- En eventuell konflikt innebär givetvis en ansträngning på vår organisation, både nu och framöver, men vår bedömning är att det i första skedet inte påverkar vår förmåga att hantera akuta olyckor. Vi bedömer också att tryggheten och säkerheten för våra kommuninvånare kommer att vara fortsatt hög, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund.

Konflikten handlar om villkoren för deltidsbrandmän. Varslet gäller inte utryckningar vid inträffade olyckor av akut karaktär utan dessa insatser ska genomföras precis som vanligt även under konflikten. Blockaden avser andra arbetsuppgifter som återställning av material och administrativa uppgifter.

- Det bästa skyddet mot olyckor är givetvis den enskilde individens förmåga att förebygga och hantera olyckshändelser, med eller utan brandmän i blockad. En fungerande brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt i bostaden kan rädda både liv och egendom, säger Lars-Göran Uddholm.

För mer information kontakta

Brandchef                                                 
Lars-Göran Uddholm                                 
Tel 0708-54 58 90                                      

Vice brandchef
Anders Edstam
Tel 0708-54 58 11