Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner aktiveras varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Vid ett VMA går det ut information i radio, tv och appar så som SR Play, 112-appen eller Krisinformation.se.

Ibland används den signal i tyfoner utomhus som kallas ”Hesa Fredrik”. Det händer också att personer som befinner sig i området får ett sms eller ett talmeddelande till fasta telefoner.
Om du berörs av ett VMA ska du följa de uppmaningar du får i meddelandet. Om du hör VMA-signalen utomhus ska du:

  • gå in
  • stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • lyssna på Sveriges radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Du kan också ringa 113 13 eller följa Krisinformation.se (via webb, app eller sociala medier) eller SVT för mer information. Du ska inte ringa 112 för att få information.

Olika larmsignaler för ”Hesa Fredrik”

Larmsignalen för Viktigt meddelande till allmänheten har 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus som upprepas 6 gånger.

Läs mer om olika signaler via Hesa Fredrik på sosalarm.se

Test av signalen

Fyra gånger per år testas utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande. Testet är för att kontrollera att tyfonerna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva.
Testerna sker klockan 15.00 den första helgfria måndagen i:

  • mars
  • juni
  • september
  • december

Felanmälan

Om signalen inte fungerar när den testas kan du felanmäla det till oss. Vi åtgärdar VMA-tutor som inte fungerar, men det är din kommun som bestämmer var det ska sättas upp nya tutor.

Finns tutan du felanmäler?

VMA-tutorna finns inte överallt, utan kommunen avgör var de behövs mest. Kontrollera gärna att det verkligen finns en VMA-tuta i närheten innan du felanmäler. Signalen hörs ungefär 1 kilometer.

Använd MSB:s karta för att ta reda på om du borde höra signalen

VMA felanmälan

Mer information om VMA

VMA på msb.se

VMA på krisinformation.se

VMA på sosalarm.se