Myndighetsmeddelande: Rökutveckling Botkyrka och närliggande kommuner

Det pågår en brand i avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningstjänsten är på plats. Brandröken driver med vinden och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

Tidvis begränsning av framkomligheten på väg 225 förbi platsen kan förekomma.

Information om händelsens utveckling finner du i vårt nyhetsflöde www.sbff.se/aktuellt

VMA felanmälan

Klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten. Signalen är en 7 sekunderston med 14 sekunders mellanrum. Larmet upprepas i minst 2 minuter. Signal Faran över ljuder med en 30-40 sekunders sammanhängande signal.

Om du inte hörde signalen kan du felanmäla det här. Då kan vi se vilken sirén det var som inte fungerade och åtgärda felet. Tack för din hjälp.

VMA felanmälan