Frågor och synpunkter

Vi får många frågor från våra kunder om sotning och brandskyddskontroll. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Vanliga frågor 

Är brandskyddskontroll och sotning samma sak?

Nej. Sotning är rengöring och brandskyddskontroll är en kontroll av skicket på eldstad och rökkanal.          

Hur ofta ska brandskyddskontroll utföras och är det något som måste göras?

Brandskyddskontroll är en lagstadgad kontroll som ska utföras vart annat, vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilket objekt du har.

Hur ofta ska sotning utföras och är det något som måste göras?

Sotningen är en lagstadgad rengöring som omfattar eldstad och rökkanal. När det gäller eldstäder ska sotning ske vart tredje år eller en gång per år beroende på hur mycket man eldar. Det är bra att stämma av med sotaren.

När det gäller imkanal i storkök ska rengöring ske var sextonde vecka och kolgrillar ska rengöras sex gånger per år.

Frågeformulär

Här kan du ställa frågor och lämna dina synpunkter på sotning och brandskyddskontroll. Vi handlägger ditt ärende skyndsamt och återkommer till dig. 

OBS!
Denna webbsida ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut, och ska inte heller användas för bokning eller ombokning av sotning och brandskyddskontroll. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock sekretesskyddas.

Förnamn och efternamn
Telefon
E-postadress
Fastighetsbeteckning
Kommun
Beskriv kortfattat vad ditt klagomål gäller:
 
Skicka anmälan