Kontakt och klagomål

Här kan du lämna dina klagomål/synpunkter på sotning och brandskyddskontroll. Vi handlägger ditt ärende skyndsamt och återkommer till dig. 

OBS!
Denna webbsida ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut, och ska inte heller användas för bokning eller ombokning av sotning och brandskyddskontroll. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock sekretesskyddas.

Förnamn och efternamn
Telefon
E-postadress
Fastighetsbeteckning
Kommun
Beskriv kortfattat vad ditt klagomål gäller:
 
Skicka anmälan