Avgifter/taxa sotning

Varje medlemskommun beslutar om taxan (priset) för sotning. 

Avboka eller omboka

Av- eller ombokning måste ske senast 3 arbetsdagar innan din bokade tid, annars utgår avgift enligt gällande taxa.

 

Taxa sotning