Avgifter/taxa sotning

Förbundsdirektionen i Södertörns brandförsvarsförbund beslutar om taxan (priset) för sotning. Taxan varierar mellan olika kommuner. Det beror på att avtalen som tecknas efter upphandling ser olika ut i olika kommuner.

Avboka eller omboka

I samtliga kommuner förutom Nynäshamn måste av- eller ombokning ske senast dagen innan din bokade tid och under kontorstid, annars utgår avgift enligt gällande taxa.

I Nynäshamns kommun måste av- eller ombokning ske senast 3 arbetsdagar innan din bokade tid, annars utgår avgift enligt gällande taxa.

Taxa sotning

 

Botkyrka                                                 

 

Ekerö

 

Haninge

 

Huddinge                      

 

Nacka

 

Nykvarn

 

Nynäshamn

 

Salem

 

Södertälje

 

Tyresö