Skydda dig mot brand - översättningar

Här kan du ladda ner informationsfoldern Skydda dig mot brand på språken arabiska, engelska, farsi, polska och serbokroatiska.

skyddadigmotbrand-svenska.jpgÖversättningar/Translations

Arabiska/ عربي/Arabic

Arabiska - الحماية من الحرائق.pdf

 

Engelska/English

Engelska - Fire protection.pdf

 

Farsi/فارسی/ Persian

Farsi - حفاظت از آتشسوزی.pdf

 

Polska/Polski/Polish

Polska - Ochrona
przeciwpożarowa.pdf

 

Serbokroatiska/српско-хрватски/Serbo-Croatian

Serbokroatiska - Zaštita od požara.pdf

 

Svenska/Swedish

Svenska - Skydda dig mot brand.pdf