Elda och grilla i naturen

Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning. Kontrollera med miljö- och hälsovårdskontoret vad som gäller för din kommun.

Just nu råder extrema väderförhållanden vilket innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Du får heller inte elda och grilla i iordningställda grillplatser eller använda små fältkök och engångsgrillar. 

Eldningsförbud

Vid torrt väder eller stark vind är det stor risk för brandspridning och därför är det mycket olämpligt att elda. Räddningstjänsten kan då även utfärda eldningsförbud vilket innebär att all öppen eld är förbjuden. Det gäller även eldning i iordninggjorda eldstäder dvs. eldning med ved, kvistar och dylikt.

(Du får normalt använda, men inte nu, små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud samt grilla i iordningställda grillplatser om du använder grillkol eller grillbricketter och iakttar försiktighet. Vid extrema väderförhållanden kan totalt eldningsförbud råda vilket innebär att du inte får använda små fältkök med öppen låga eller grilla i iordningställda grillplatser.)

Information om brandriskprognosen får du på följande telefonnummer:

 • Södertörn, tfn 08-721 23 26
 • Övriga Stockholms län, tfn 08-454 83 39

Ofta kan campingplatser och turistbyråer också ge besked om brandrisken.

Eldningsförbudet grundar sig normalt sett på prognoser från SMHI. Torr väderlek påverkar vegetationens vattentillgång och vatteninnehåll vilket i sin tur påverkar brandrisken i skogsmark. Vid långvarig torka är vegetationen uttorkad och det är mycket torrt även i djupare markskikt. En brand under dessa förhållanden kan bli mycket svårsläckt.

Läs mer om skogsbrandsprognosen på SMHIs webbplats.

Riskhantering avseende brand vid skogsarbete

Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram nya riktlinjer som ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete. Lantbrukets Brandskyddskommitté har deltagit i arbetet med att ta fram riktlinjerna.

Mer information hittar du på Brandskyddsföreningens hemsida.

Checklista

 • Hitta en säker plats att elda på

  Engångsgrill är inte en säker grillplats.

 • Ett fältkök eller redan färdiga eldstäder är allra bäst

  Välj annars en lugn och skyddad plats.

 • Grus- eller sandmark så nära vatten som möjligt är bra

 • Bygg en eldstad av stenar och sand och håll elden liten

 • Ha alltid vatten till hands

 • Gör inte upp eld direkt på berghällar eftersom de kan spricka sönder

 • Elda inte heller på torvmark eller nära myrstackar och stubbar

 • Elda inte när det blåser hårt eller råder eldningsförbud

 • Se till att gnistor inte blåser in mot land eller skog

 • Låt alltid elden brinna ut

 • Släck ordentligt och se till att glöden slocknar innan du lämnar platsen