Om webbplatsen

www.sbff.se är Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats. Syftet med webbplatsen är att på ett tydligt och tillgängligt sätt presentera information om oss och vår verksamhet för våra målgrupper.

Webbplatsen är uppdelad i två huvuddeler

 • Hem & Fritid med information om brandsäkerhet i hemmet, en säker fritid, om olyckan är framme, elda och grilla samt sotning och brandskyddskontroller
 • Företag & Organisation med information om sevesoanläggningar, brandfarliga och explosiva varor, sotning och brandskyddskontroller samt förebyggande brandskydd

Utöver dessa delar finns våra utbildningar och seminarier, checklistor samt en frågebank.

Webbplatsen är utvecklad tillsammans med Osynlig och DevCore. Publiceringsverktyg (CMS) är EpiServer CMS 11.11.2.0. Webbplatsen publicerades december 2014.

Webbläsare

Webbplatsen fungerar i alla vanliga webbläsare som Firefox, Internet Explorer, Chrome och Safari. På webbplatsen finns pdf:er. För att öppna eller ladda ned dessa behöver du programmet Acrobat Reader.

Tillgänglighet

Vår ambition är att innehållet på webbplatsen ska var tillgängligt för så många som möjligt utifrån

 • Möjlig att uppfatta: Innehåll och funktioner ska presenteras så att man uppfattar och förstår dem
 • Hanterbar: Komponenterna i användargränssnittet och navigeringen ska fungera i målgruppens sammanhang
 • Begriplig: Man ska förstå hur man använder webbplatsen och man ska förstå informationen man möts av
 • Robust: Innehållet ska kunna tolkas tekniskt på ett pålitligt sätt i olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

I praktiken innebär det bland annat

 • Responsiv design: Formgivningen är responsiv och kan anpassas till olika enheter och skärmstorlekar.
 • Dela-funktion: Checklistor som sammanfattar och lyfter fram det viktigaste kan skrivas ut, mejlas och delas på facebook och twitter.
 • Färg: Färgerna är testade för att ha tillräckligt stor kontrast.
 • Typografi: Stor text i lättläst typsnitt, tillräckliga radavstånd och avstånd mellan olika typer av innehåll gör det lätt för ögat att läsa och lätt att förstå vad som hör till vad. Väl avvägda rubriker och mellanrubriker men
  så få textgrader och varianter (fet, kursiv, olika färger) som möjligt.
 • Navigering: Lätt att hitta via såväl menyer som den väl utbyggda sökfunktionen.
 • Struktur: Så kallade brödsmulor som visar var i strukturen du befinner dig.

Behandling av personuppgifter

Södertörns brandförsvarsförbund respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Information om kakor (cookies)

www.sbff.se använder vi kakor (cookies). Kakor är små filer som sparas i din dator när du besöker webbplatsen. Några av kakorna behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt. De finns redan sparade på din dator. Andra kakor används för att förbättra och förenkla för dig som användare.

Kontaktuppgifter

Ansvarig utgivare för webbplatsen är Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsdirektör Hillevi Engström. Har du frågor om webbplatsen? Kontakta brandforsvaret@sbff.se