Flogas Sverige AB

Flogas Sverige AB säljer och distribuerar gasol och andra energigaser till företagskunder över hela Sverige. Transporterna sker på ett miljömässigt och säkert sätt med specialanpassade järnvägsvagnar och särskilda tankbilar. Depåverksamheten i Jordbro är Statoils tidigare gasoldepå, och har funnits på samma plats i snart 10 år. Depån omfattas av lagen (1999:381) och förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och är en s.k. Sevesoverksamhet.

Flogas verksamhet i Jordbro.

Flogas Sverige AB säljer och distribuerar gasol och andra energigaser till företagskunder över hela Sverige. Transporterna sker på ett miljömässigt och säkert sätt med specialanpassade järnvägsvagnar och särskilda tankbilar

Depåverksamheten i Jordbro är Statoils tidigare gasoldepå, och har funnits på samma plats i snart 10 år. Depån omfattas av lagen (1999:381) och förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och är en s.k. Sevesoverksamhet.

Det nya direktivet Seveso III från 2015, innefattar bl. a. information om verksamheten till allmänheten runt depåområdet.

På depån lagras gasol som vätska i järnvägstankvagnar. Tankbilar lastas direkt från järnvägsvagnarna och distribuerar till mellersta Sverige. På depån finns gasol (propan och/eller butan).

Gasol är en brandfarlig gas, som i sig inte är giftig, och som vid rätt hantering inte ska påverka varken människor eller närmiljö nämnvärt.

Farliga ämnen på depån

  • Gasol (propan/butan)

 

Fara för olyckor

Uppstår läckage av gasolvätska kan följande ske:

  •  Ett läckande vitt gasmoln kan ge köldskador.
  •  Ett antänt gasmoln kan ge skador pga. brand och värme.

 

Åtgärder vid tillbud eller olycka

Larma räddningstjänsten.

  •  Kör eller rör dig inte in i vitt gasmoln.
  •  Utrym området, om möjligt tvärs mot vindriktningen.
  •  Följ instruktioner från räddningstjänsten.

 

Datum för senaste tillsyn av Länsstyrelsen var 2015-10-15.

Vill du veta mer? Klicka på länken.

 

Vid frågor och/eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta Flogas, på nedan kontaktuppgifter:

Flogas Sverige AB Brännkyrkagatan 63 118 22 Stockholm Telefon: 08-675 00 80 info@flogas.se www.flogas.se

 

Sidan uppdaterades senast 2016-05-23.