Karolinska Universitetssjukhuset Helikopterflygplats, Huddinge

Landstingsfastigheter Stockholm genom Locum AB bedriver en, av Transportstyrelsen godkänd, icke instrumentflygplats avsedd för sjuk- och ambulanstransporter under visuella väderförhållanden.

Flygplatsen är placerad inom tättbebyggt område på Huddinge Sjukhus byggnad C2, utgör farlig verksamhet och omfattas därför av lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Verksamhetsutövaren är inte ägare till flygfarkosterna utan endast till helikopterflygplatsen med tillhörande tekniska system såsom släcksystem, markvärme och flygplatsljus.

Helikopterflygplatsen är i första hand avsedd för sjuk- och ambulanstransporter till Karolinska Universitetssjukhusets verksamheter. I flygplatsorganisationen för flygplatsen ingår arbetsuppgifter för verksamhetsansvarig, flygsäkerhetskoordinator, tekniskt ansvarig, operativt ansvarig, driftpersonal samt räddningspersonal.

Verksamheten styrs genom en regional och en lokal verksamhetshandbok som beskriver arbetet kring flygplatsen. Riskanalys och myndigheternas regelverk är grunden för styrning av verksamheten och risker omhändertas systematiskt via inarbetade rutiner.

Locum har tillsammans med vårdgivare en organisation som kan hantera och omedelbart vidta åtgärder för att begränsa skador vid en inträffad olycka. Personal finns på plats när helikoptrar startar eller landar. Larmning till räddningstjänst sker i manöverrum för helikopterplattan och därifrån styr vi även insats vid eventuell olycka.

Varning av allmänheten vid olycka bedöms inte vara aktuell utifrån Locums riskbedömning. Allmänheten kan på Locums hemsida hitta mer information om verksamheten och arbetet kring flygplatsen. Materialet uppdateras fortlöpande, https://www.locum.se/verktygen/flygsakerhet/

Informationen på denna sida baseras på uppgifter angivna av Locum AB, informationen i sin helhet nås här

För ytterligare information:

Kontaktuppgifter: Verksamhetsansvarig Lennart Samuelsson, Locum AB, Box 17201, 104 62 STOCKHOLM, 08-123 172 30, lennart.samuelsson@regionstockholm.se.

Postadress: Landstingsfastigheter Stockholm genom Locum AB, Box 17201, 104 62 STOCKHOLM

Sidan uppdaterades senast 2022-05-05.