Scania CV AB

Scania  tillverkar tunga lastbilar, motorer samt chassier till bussar. Inom anläggningen i Södertälje sker forskning och utveckling av fordon, produktion av delar till motorer och drivlinor samt montering av färdiga fordon och motorer.

Vad kan hända?

På anläggningen hanteras brandfarliga ämnen. För tankning av fordon och till provningsverksamhet av motorer och fordon används fordonsbränslen. Inom tillverkningen används brandfarliga gaser och vätskor, som t ex gasol och acetylen, för värmebehandling och andra liknande processer. Det är enbart hanteringen av gasol som bedöms kunna orsaka allvarliga skador utanför Scanias område och bara om ett större haveri skulle inträffa.

Gasol kan vid läckage bilda ett gasmoln som kan antändas. Gasol är en färglös gas men har ett tillsatt starkt luktämne (vitlöksliknande) vilket gör att utsläpp lätt kan identifieras redan vid små mängder.

Den här beredskapen har Scania 

Inom anläggningen finns det alltid en larmorganisation på plats som vidtar åtgärder vid de olycksfall som kan uppstå. Det finns även larm som upptäcker gasutsläpp och fasta kylsystem som kan startas vid brandpåverkan på gasoltanken.   Vid händelser inom anläggningen som kräver åtgärder utanför industriområdet kommer kommunens räddningstjänst fatta beslut om åtgärder samt larma och varna allmänheten via samhällets ordinarie larmsystem eller lokala avspärrningar. Via radio och TV kommer man att ge vidare information om vad berörda ska göra.

Kontaktinformation

E-post: securitysodertalje@scania.com

Telefon 08-553 810 00 (sök säkerhetschefen Södertälje)

Webbplats: www.scania.com

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30.