Swerock AB, bergtäkt Jumsta

I och med genomförandet av Seveso III-direktivet i svensk lagstiftning klassificeras nu vissa bergtäkter som Sevesoverksamheter.

Om det sker sprängningar med mer än 10 ton (men mindre än 50 ton) sprängämne (traditionellt patronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet av den lägre kravnivån.

Sevesoverksamheter har en skyldighet att lämna information till allmänheten, denna information kommer att publiceras här när Södertörns brandförsvarsförbund har fått ta del av den.

Uppdaterades senast 2016-10-07.