Heidelberg Materials Ballast Sverige AB, bergtäkt Enhörna

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB Enhörna är en sand, grus och bergtäkt. Täkten genomför sprängning av berg för framställning av krossade produkter. Inga sprängmedel förvaras i täkten utan levereras i samband med att sprängning skall genomföras.

Upplysning

Verksamheten omfattas av lagen 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Bastmoravägen 1, Underås, 151 50 Enhörna

Aktiviteter i verksamheten

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB Enhörna är en sand, grus och bergtäkt. Täkten genomför sprängning av berg för framställning av krossade produkter. Inga sprängmedel förvaras i täkten utan levereras i samband med att sprängning skall genomföras.

Farliga ämnen

Information till allmänheten gällande risker vid HM Ballast Enhörna

Allmän information vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas så kommer räddningstjänsten att gå ut med ett ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du skall gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio för mer information. Du kan även få mer information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten utövas av Länsstyrelsen i Stockholm.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledning eller av ansvarig driftledare på plats.

Kontaktuppgifter till verksamhetsutövaren

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB. Marieviksgatan 25, Box 47055. SE-100 74 Stockholm.
ballast.heidelbergmaterials.se

Uppdaterades senast 2023-11-30.